Products
There is no content in this area.

Kumtaşı aslında bir taş değil, bir kayadır. Kumtaşı, yüksek oranda kuvars taneleri içeren fiziksel bir tortul kaya olarak tanımlanabilir. Kumtaşı, kumun doğal çimentosudur ve farklı renklerde olabilir. Arazide, kumtaşı yoğunluğunun olduğu alanlar farklı renklerle tanımlanır. Kumtaşı bulunan kumtaşı alanları, su ve farklı sıvıların nüfuz etmesine ve petrol rezervuarı görevi görmesine izin verdiği için petrol rezervuarı görevi görebilir. Kumtaşı oluşumunu sağlayan ve kum tanelerini bir arada tutan yapılar kalsit, silis ve kildir.